Song Jinlong sword

trad_songjinlong3

In Xuzhou, 1982 during filming of This Is Kung Fu.


© Andrea Falk 2013